Publikációk

Egy könyv társszerzője, két idegen nyelvű könyv fordítója, kilenc könyvrészlet, hét angol nyelvű szorongás-teszt magyar adaptációja, öt oktatási segédanyag, harmincnyolc tanulmány, szakcikk és ismeretterjesztő cikk szerzője illetve társszerzője, amelyek magyar, angol, német és orosz nyelven kerültek publikálásra. A "Drogmegelőzés az iskolában" c. oktatási segédanyag szerkesztője Az Addiktológiai Füzetek című kiadvány (TF, 1999; TF Támogatók Köre Alapítvány, 2000), Az Egészségpszichológiai Szöveggyűjtemény (2006) és az Egészségfejlesztési Szöveggyűjtemény (2007) társszerkesztője. A Pszichoreguláció című egyetemi tankönyv (2005) fordítója, szerkesztője.

 • Könyv/könyvrészlet: 7 magyar nyelvű, 9 idegen nyelvű
 • Tanulmány: 27 magyar nyelvű, 12 idegen nyelvű
 • Előadás: 23 magyar nyelvű, 66 idegen nyelvű
 • Beszámoló: 7 magyar nyelvű
 • Szakkönyv fordítás: 1 orosz nyelvről, 1 angol nyelvről
 • Szakkönyv szerkesztés: 2 magyar nyelvű
 • Kandidátusi értekezés: orosz nyelven
 • Egyetemi jegyzet: 1 magyar nyelven
 • Impact factor : 8.599
 • Citációs index: 135

Nemzetközi referált folyóirat

 • Bodó, M., Boytar, A.S., Sipos, K., Thuroczy, Gy., Panczel, G., & Banyasz, A. (1999) Health inventory from the Hungarian village of Csengersima. 31st Annual Meeting of Hungarian Medical Academy, Florida , October 24-29, Archives of the Hungarian Medical Association of America, 7, 2: 2
 • Bretz, K., Sipos, K., Borvendég, K., & Bretz E. (2004) Psychological aspects of of computerized gait training. Psychology Science, Vol. 46, Supplement I, pp. 206-211
 • Hagtvet, K. A., & Sipos, K. (2004) Measuring anxiety by ordered categorical items in data with subgroup structure: the case of the Hungarian version of the Trait Anxiety scale of the State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC-H). Anxiety, Stress, and Coping, March, Vol. 17, No.1, pp. 49-67.(Imp. f: 0,617
 • Thuroczy, Gy., Kubinyi, Gy., Sinay, H., Bakos, J., Sipos, K., Lénárt, Á., & Szabó, L. D. (1999) Human electrophysiological studies on the influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones. Electricity and Magnetism in Biology and Medicine. Edited by Bersani, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 721-724

Hazai referált folyóirat

 • Bretz, K., & Sipos, K. (2000) The posturography, cranio-corpography and the Unterberger-Fukuda test in the selction of athletes. Kalokagathia, XXXVIII. évf. 1-2.: 24-38.
 • Bretz, K. J., & Sipos, K. (2003) Tremor and stress during college examination. Kalokagathia, Review of the Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Vol. XLI, No 1: 111-115.
 • Tóth, L. & Sipos, K. (2003) Generalized self-efficacy, and self-efficacy towards physical exercise results in 10-15-year-old school-chidren. Kalokagathia, Review of the Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Vol. XLI, No 1: 104-110.

Hazai szakmai folyóirat

 • Sipos K ., Kardos Gy-né (1999) Addiktológiai Füzetek I. kötet (Sorozatszerkesztő: dr. Sipos K.) Dr. Kardos György válogatott írásai. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 143.
 • Sipos, K ., Vingender, I. (1999): Diszkó – autó – drog a fiatalok életvitelében. Főiskolai figyelő IX. évf. 4.: 21-39.
 • Sipos K . (2001) Addiktológiai Füzetek II (Sorozatszerkesztő: dr. Sipos K.) Dr. Farkasinszky Teréz "a magyar Teréz Anya" összegyűjtött munkái. (szerk.: dr. Grezsa F.) Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 388, ISBN 963 00 69024, ISSN 1585-4043
 • Vingender, I., Sipos, K. (2000) Diszkózás, autóhasználat és drogfogyasztás a fiatalok életvitelében. Védőnő 5.

Nemzetközi konferencia kötet

 • Bretz, K.J., Skripko, A.D., Sipos, K., Bretz, K (2004) Measurement and correlation analysis of hand tremor body sway, stres and anxiety [Medelektronika 2004. 9-10/12. Minszk, Beloruszia] 217-222.

Tankönyv

 • Sipos K. (2005) Pszichoreguláció: A.S. Romen Aktív önszuggesztió (Szerk.) Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 181.

  (1969)

 1. Sipos, K.(1969) A rendszeres izomellazító gyakorlatokról (I.) A Testnevelés Tanítása, 2. 58-61.
 2. Sipos, K.(1969) A rendszeres izomellazító gyakorlatokról (II.) A Testnevelés Tanítása, 6. 186-188.
 3. Halász L. és Sipos K. (1969) Művészeti kommunikáció hatása faji előítéletre. (Pszichológia a gyakorlatban 16. kötet) Akadémia Kiadó, Budapest, 108.
 4. Lángfy Gy., Sipos K. (1969) Komplex módszer a vegetatívum és az edzettségi állapot vizsgálatára. Tudományos Közlemények, Testnevelési Főiskola, IV. 38-54.
 5. (1970)

 6. Sipos, K.(1970) A rendszeres izomellazító gyakorlatokról (III.) A Testnevelés Tanítása, 1. 16-19.
 7. Halász L., Sipos K. (1970) A ,,cigányok'' és a cigányok megítélése. Filmkultúra,5. 57-62.
 8. Halász L., Sipos K. (1970) CIGÁNYOK. Faji előítélet változása általános iskolai tanulók színházi élményében. Világosság, 11. 56-60.
 9. Koronkai B., Sipos K. és Arató O. (1970) Az autogén tréning alkalmazása a sportban. A sport és testnevelés időszerű kérdései, 2. Sport, Budapest, 17-54.
 10. (1971)

 11. Rókusfalvy P., Povázsay É., Sipos K. és Halmi Gy. (1971) Az affektivitás vizsgálata. Akadémiai Kiadó, Budapest, 171.
 12. Povázsay, É., Koronkai, B., and Sipos, K. (1971) Examination of the relation between the personality structure and the result of AT. In: First Internat. Symp. on Problems of Suggestology. Varna, June 5-10, 82-93.
 13. (1972)

 14. Koronkai B. és Sipos K. (1972) Tapasztalatok különböző módszerrel gyakorolt relaxációs pszichoterápiákkal kapcsolatban. In: Környezet és tevékenység. Pszichológia Tanulmányok, 13. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 513-519.
 15. Povázsay, É., Koronkai, B., Sipos K. (1972) A correlation study between personality structure and attainment of autogenic training. In: A. S. Romen (Ed.) Pszihonevrologija, pszihoterapija, pszihologija. Kazahszkij Goszudarsztvennüj Universzitet, Alma-Ata, 194-198.
 16. (1973)

 17. Koronkai, B., Sipos K. (1973) On ,,Zen''-Buddhist exercises in the aspect of psychotherapy. In: A. S. Romen (Ed.) Pszihicseszkaja szamoregulacija. Kazahszkij Goszudarsztvennüj Universzitet, Alma-Ata, 41-46.
 18. Sipos, K., Tomka, I., Bodó, M.(1973) The influence of autogenic training on some electrophysiological indices in epileptic and neurotic patients. In: A. S. Romen (Ed.) Pszihicseszkaja szamoregulacija. Kazahszkij Goszudarsztvennüj Universzitet, Alma-Ata, 265-270.
 19. Tomka, I., Nagypál, T., Sipos K. (1973) Analysis of REM and transition stages of sleep. (Abstract) In: The VIIIth International Congress of Electroenceph. Clin. Neurophysiology. Marseilles, France, September 1-7, Electroenceph. Clin. Neurophysiology, 34, 7. Extra Number.781. (Imp.fact.:1.872)
 20. Tomka, I., Nagypál, T., Sipos, K., and Bodó, M. (1973) Investigations of the electrical phenomena of different sleep stages. Material with chronic depth electrodes and epileptic patients. In: 2. National Kongress der Gesellschaft für Neuroelektrodiagnostik der DDR. Weimar, 21-24. 5. (Abstract)
 21. (1974)

 22. Sipos, K.(1974) Social readaptation of adolescents with behavior disturbances in a special boarding school for problem children. In: IV. Mezsdunarodnüj szimpozium po reabilitacii pszihicseszkih bol'nüh. Zdravoohranenija SZSZSZR Naucsno-iszszledovatel'szkij Pszihonevrologicseszkij Insztitut im. Behtereva,Leningrad, 229-232.
 23. Sipos, K., Smetankin, A. A., and Jakovlev, N. M. (1974) A psychophysiological study on children with spastical form of cerebral palsy. (Abstract) In: P. J. Ficsenko (Ed.) Detszkije cerebral'nüe paralicsi. Materialü l-j Reszpublikanszkoj Naucsnoj Konferencii. Leningradszkij Naucsno-Iszszledovatel'szkij Detszkij Ortopedicseszkij Insztitut im. G. I. Turnera, Leningrad, 75-76.
 24. (1975)

 25. Tomka, I., Nagypál, T., Bodó, M., and Sipos, K. (1975) The electrical patterns of several brain regions during different levels of consciousness. (Abstract) In: 2nd International Congress of C.I.A.N.S. June 30 – July 3, Prague, Abstracts, 2, 340.
 26. Sipos K., Juhász E. és Vida L. (1975) A szülők megítélésének vizsgálata intrafamiliáris miliőártalom okozta magatartászavar miatt állami gondozásba vett 10-16 éves fiúknál. In: Ifjúság és pszichológia. Pszichológiai Tanulmányok,14. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 337-347.
 27. Sipos, K., Bodó, M., Nagypál, T., and Tomka, I. (1975) Data processing of the cerebral electrical activity during autogenic training. In: 2nd Internat. Congress of C.I.A.N.S. June 30 – July 3, Prague, Abstracts, 2, 472.
 28. Sipos, K., and Tomka, I. (1975) A comparative study of electrical and clinical manifestationof Petit Mal epilepsy on various levels of vigilance and under the influence ofautogenic training. (Abstract) In: 3rd Congress of the Internat. College of Psychosomatic Medicine, Roma, = Medicina Psicosomatica, 20:4. 314.
 29. Mónus, A., and Sipos, K. (1975) Autogenic training in Hungarian sports and education.(Abstract) In: 3rd Congress of the Internat. College of Psychosomatic Medicine, Roma, = Medicina Psicosomatica, 20:4. 307-308.
 30. Tomka I., Sipos K., Nagypál T., Bodó M. (1975) A frekvencia generátorok működésének változása különböző ébredési szinten. In: A Magyar Pszichológiai Társaság IV. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése, november 17-18. Magyar Pszichológia Társaság, 216-218.
 31. (1976)

 32. Sipos, K. and Tomka, I. (1976) Changes in cerebral electrical activity under the influence of autogenic training. In: M. M. Kabanov (Ed.) The psychological problems of mental hygiene, psychoprophylaxis, and medical deontology. Leningrad V. M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute, 138-139.
 33. Tomka, I., Nagypál, T., Sipos, K., and Bodó, M. (1976) The role of frequency generators and power density spectrum of cerebral electrical activity in different stages of consciousness. Acta Physiologica Hung., 48, 4. 391-397. (Iimp. fact.: 0.228)
 34. Tomka I., Nagypál T., Sipos K., Bodó M., Lipták T. (1976) Az alvás-ébrenlét cerebrális elektromos tevékenységének teljesítménysűrűség és frekvenciaspektrum jellegzetességei. Ideggyógyászati Szemle, 29: 3. 97-107.
 35. (1977)

 36. Sipos, K., and Tomka, I. (1977) A comparative study of electrical and clinical manifestations of Petit Mal epilepsy during various levels of vigilance and under the influence of autogenic training. In: W. Luthe and F. Antonelli (Eds.) Proceedings of 2nd Internat. Symp. on Autogenic Therapy. Autogenic Methods: Application and Perspectives. Ed. Luigi Pozzi, Roma, 29-39.
 37. Sipos K. és Tomka I. (1977) A cerebrális elektromos tevékenység változásai autogén tréning hatására. Magyar Pszichológiai Szemle, 34: 2. 141-157.
 38. Sipos, K., Ágoston, M., Tomka, I., and Bodó, M. (1977) Experiences with biofeedback technique in controlling of the cerebral electrical activity. In: 9th Internat. Congr. of Electroenceph. and Clin. Neurophysiology. Amsterdam = Electroenceph. Clin. Neurophysiology, 43: 4. 555. (Imp. fact.: 1.921)
 39. Mónus, A., and Sipos, K., (1977) Autogenic training in Hungarian sports and education. In:W.Luthe and F. Antonelli (Eds.) Proceedings of 2nd Internt. Symp. On Autogenic Therapy. Autogenic Methods: Application and Perspectives. Ed. Luigi Pozzi, Roma, 235-239.
 40. Ágoston, M., Bodó, M., Sipos, K., and Tomka, I. (1977) Experiences with complex portative diagnostic (KTD) biofeedback equipment. In: 9th Internat. Congr. of Electroenceph. and Clin. Neurophysiology. Amsterdam = Electroenceph. Clin. Neurophysiology, 43: 4. 555.(Imp. fact.: 1.921)
 41. László J., Halász L., és Sipos K. (1977) A felnőtt bábszínház ifjú közönsége. ,,A Fából Faragott Királyfi'' hatásvizsgálata a bábszínházban. Kultúra és Közösség, 2. 28-41.
 42. Tomka I., Nagypál, T., Bodó, M., and Sipos, K. (1977) The electrical patterns of several brain regions during different levels of consciousness In: Proceed. of the 2nd Internat. Congr. of C.I.A.N.S., Prague, 1975 = Activitas Nervosa Superior, 19:3. 208. (Imp. fact.: 0.424)
 43. (1978)

 44. Sipos, K.(1978) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar nyelvű változatával szerzett első hazai tapasztalatok. In: 75 éves a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Intézete. (Az 1977. november 21-24-i tudományos ülésszak előadásai.) MTA Pszichológiai Intézet, Budapest, 142-152; M. Pszichol. Sz.,35:3. 291.
 45. Sipos, K., Bodó, M., Nagypál, T., and Tomka, I. (1978) Analysis of EEG during Autogenic Training. Activitas Nervosa Superior, 20: 1. 95-96. (Imp. fact.: 0.301)
 46. Sipos, K. és Bolla I. K. (1978) A szülőkép torzulásának szerepe adolescens fiúk társadalmi beilleszkedési kríziseiben. In: A pszichiátriai rehabilitáció társadalom-orvostani és határterületi kérdései. Magyar Rehabilitációs Társaság Pszichiátriai Szekció III. Tudományos Ankét, Pécs, 1978. augusztus 20-23. Összefoglalók, 112-113.
 47. Juhász E., Sipos K., Bolla I. (1978) Társadalmi beilleszkedési zavar és oldószer addickió adolescens fiúknál. In: A pszichiátriai rehabilitáció társadalom-orvostani és határterületi kérdései. Magyar Rehabilitációs Társaság Pszichiátriai Szekció III. Tudományos Ankét, Pécs, 1978. Augusztus 20-23. Összefoglalók, 53-54.
 48. Tomka I., Bodó, M., Sipos, K. (1978) Correlation of pathological electrogenesis with the level of vigilance. Acta Physiologica Hung., 51, 1-2: 208. (Imp. fact.: 0.173)
 49. Tomka I., Lipták, T., Sipos, K., (1978) Mechanism of frequency generators in cases of intact and impaired electrogenesis. Acta Physiologica Hung., 1977/1978, 49. 3-4: 363. (Imp. factor: 0.173)
 50. Tomka, I., Nagypál, T., Sipos, K., Bodó, M. (1978) The role of frequency generators and power density spectrum of the cerebral electrical activity in different stages of consciousness. In: K. Lissák (Ed.) Neural and neurohumoral organization of motivated behaviour. Akadémiai Kiadó, Budapest, 159-172.
 51. (1979)

 52. Sipos K., K., Kara, M. (1979) The application of H-STAI and, H-STAIC in the psychological examination of sportsmen. In: Vth European Congress of Sports Psychology. Varna, September 17-21, Abstracts, 354.
 53. Sipos M., Sipos, K., Kara, M., Buda, B., Bodó, M. (1979) A study on the relevance of theSTAI/STAIC scores in the estimation of the competition effectiveness ofsportsmen. In: Vth European Congress for Sports Psychology. Varna, September 17-21, Abstracts, 335.
 54. Sipos K., and Sipos, M. (1979a) The development and validation of the Hungarian form of the State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC-H). Magyar Pediáter, 1979,13, Suppl. 6. 47.
 55. Sipos K. és Sipos M. (1979b) A "State-Trait Anxiety Inventory for Children'' (STAIC) standardizálása és validizálása magyar nyelven. (Pályamunka a MOTESZ 1979. évi pályázatára.) Elméleti-Módszertani Tanulmányok 16. kötet, MTA Pszichológiai Intézet, Budapest, 60.
 56. Sipos, M., Sipos, K., Buda, B., Bodó, M., Kara, M. (1979) A study on the correlation of STAIC/STAI scores and anxiety level of school children and neurotic patients estimated by teachers, psychologists, and psychiatrists. Magyar Pediáter,1979, 13, Suppl. 6. 47-48.
 57. (1980)

 58. Sipos, K. (1980) The importance of application of autogenic therapy and biofeedback training of cortical electrical activity in the treatment of neurosis. Thesis of dissertation (in medical psychology) Leningrad V. M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute, Leningrad, 28.
 59. Sipos, K. and Bodó, M. (1980) The comparison of the electrophysiological and psychological effect of the alpha and pulse biofeedback training. In: XXIInd Internat. Congress of Psychology. Leipzig, GDR, July 6-12, Abstracts, 356.
 60. Bodó, M., Sipos, K., and Karmos, Gy. (1980) Analysis of psycho-physiological data during heart rate-, and EEG biofeedback in one session. In: Dokladü delegacii VNR na XIII-oj Konferencii i Szimpoziume Rabocsej Gruppü po Koszmicseszkoj Biologii i Medicine Szoveta Interkoszmosz. Dresden, GDR, 1-9.
 61. Ramirez, D., Tomka, I., Bodó, M., Sipos, K. (1980) Correlation analysis of the EEG during biofeedback. Electroenceph. Clin. Neurophysiology, 49. 55. (Imp. fact.: 1.586)
 62. (1981)

 63. Sipos K. és Sipos M. (1981) Újabb adatok a szorongás mérésével kapcsolatban. Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája. Előadáskivonatok. MPT, Budapest, 41.
 64. Vura M. és Sipos K. (1981) Kísérlet a futással kapcsolatos attitűd pszichológiai, antropológiai és teljesítmény összetevőinek komplex vizsgálatára. Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája.Előadáskivonatok. MPT, Budapest, 224.
 65. (1982)

 66. Vura, M., Sipos, K. and Sipos, M. (1982) Commitment to running: Contributing psychological, anthropometrical and sport achievement factors. T. Orlick et al. (Eds.) Mental training for coaches and athletes. Sport in Perspective Inc., Ottawa, 117-118.
 67. (1983)

 68. Sipos, K., and Sipos, M. (1983) The development and validation of the Hungarian form of the State-Trait Anxiety Inventory. In: C. D. Spielberger and R. Diaz-Guerrero (Eds.) Cross-cultural Anxiety. Vol. 2, Hemisphere, Washington, D. C., 27-39.
 69. Sipos K. (1983) A STAI arab nyelvű változatának poliklinikai gyakorlatban történt alkalmazásáról. In: Magyar Pszichológiai Társaság VI. Országos Tudományos Konferenciája. Előadáskivonatok. MPT, Budapest, 34.
 70. Sipos K., Sipos, M., and Spielberger, C. D. (1983) First results with the preliminary version of the Hungarian Test Anxiety Inventory (H.TAI) In: International Conference Stress and Anxiety, Abstracts, University of Warsaw, Warsaw-Rynia,30.
 71. Sipos K. and Vura, M. (1983) A study on the relevance of methods characterizing the affective states of sportsmen in ,,basal'' and ,,precompetitive'' situations. Abstract In: E. Apitzsch (Ed.) Anxiety in sport. VIth FEPSAC Congress. FEPSAC, Magglingen, 60-61.
 72. Sipos M., Sipos, K., Juhász, E. (1983) A study on relationship of various axiety measures. In: International Conference Stress and Anxiety, University of Warsaw, Warsaw-Rynia, Abstracts, 31.
 73. Vura, M., Növényi, N., Sipos, K. and Sipos, M. (1983) Anxiety analysis of a first class wrestling team. In: E. Apitzsch (Ed.) Anxiety in sport. VIth FEPSAC Congress. FEPSAC, Magglingen, Abstracts, 63.
 74. (1984)

 75. Sipos, K.(1984) Biofeedback training in patients with neuroses. In: Th. Elbert et al. (Eds.) Self-regulation of the brain and behaviour. Springer, Berlin, 132-136.
 76. Sipos K., Sipos, M., and Spielberger, C. D. (1984) The development and validation of the Hungarian form of the Test Anxiety Inventory. In: Vth Internat. Conference of the Society for Test Anxiety Research (STAR), University of Leiden, Leiden, Absracts, 42.
 77. Sipos K., V. Demény V. (1984) Nehezen nevelhető iskolás korú fiúk intézeti rehabilitációja során felmerülő diagnosztikus és terápiás problémák. In: A Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társaságának XXX. Nemzetközi Kongresszusa. Előadás-kivonatok. Budapest, 209-210.
 78. Vura M., Sipos K. és Sipos M. (1984) Testnevelés tagozatos általános iskolai tanulók szorongásának, futással kapcsolatos attitűdjének és futásteljesítményének változása 10-13 éves korban. A Testnevelési Főiskola Közleményei, 2. 173-184.
 79. (1985)

 80. Sipos, K., Sipos, M., and Spielberger, C. D. (1985) The development and validation of the Hungarian form of the Test Anxiety Inventory. In: H. M. van der Ploeg et al.(Eds.) Advances in Test Anxiety Research, Vol. 4. Swets and Zeitlinger B. V. Lisse, 221-228.
 81. Sipos K., Vura, M., Istvánfi, M., and Sipos, M. (1985) Commitment to running: Contributing psychological and sport achievement factors at athletic- and non-athletic high school students in the age of 14-18 years. In: VIth World Congress in Sport Psychology, International Society of Sport Psychology, Copenhagen, Abstracts, 88.
 82. Vura, M., Növényi, N., Sipos, K. and Sipos, M. (1985) Series of anxiety examinations at a first class wrestling team. In: Proceedings of the VIth FEPSAC Congress. Vol. 1 ed. by G. Schilling et al., FEPSAC, Magglingen, 165-172.
 83. (1986)

 84. Sipos, K., Sipos, M., and Spilberger, C. D. (1986) First results with the Hungarian Test Anxiety Inventory. In: C. D. Spielberger and R. Diaz-Guerrero (Eds.) Crosscultural Anxiety. Vol. 3, Hemisphere, Washington, D. C., 37-44.
 85. Sipos K., Vura M., Istvánfi M., és Sipos M. (1986) A futással kapcsolatos attitűd és a futásteljesítmény kapcsolata más pszichológiai mutatókkal ,,testnevelés tagozatos'' középiskolásoknál. A A Testnevelési Főiskola Közleményei, 1. 35-49.
 86. Hocevar, D., El-Zahhar, N., Gombos, A., and Sipos, K. (1986) A comparison of selected anxiety scales in English-Hungarian bilinguals. In: Stress and Emotion Conference, ELTE, Budapest-Visegrád, 2-5 June, Abstracts, 22.
 87. Sipos, K., Bujdos, L., Bangó, I., Zakar, M. and Sipos, M. (1986) Psycho-metric measures of institutionalized delinquent teenager boys. In: Stress and Emotion International Conference, ELTE, Budapest-Visegrád, 2-5 June, Abstracts, 58.
 88. (1987)

 89. Sipos K., Zsembery, J., Vura, M., Sipos, M., and Jakabházy, L. (1987) Psychological examination in the selection of members of the jury and technical ambulance staff if the Formula-1 World Championship. VIIth European Congress of Sport Psychology. (FEPSAC), Wissenschaftlicher Rat für Körperkultur und Sport der DDR, Bad Blankenburg, Abstracts, 60.
 90. Sipos K., Bujdos, L., Bangó, I., Zakar, M., and Sipos, M. (1987) Some psychological characteristics of institutionalized delinquet teenager boys in Hungary. In: Regional Congress of the World Association of Social Psychiatry, MPT, Szociálpszichiátriai Szekció, 124.
 91. (1988)

 92. Sipos, K., Zsembery, J., Vura, M., Sipos, M., and Jakabházy, L. (1988) Psychological examination in the selection of members of the jury and technical ambulance staff of the Formula-1 World Championship. Proceedings VIIth European Congress of Sport Psychology (FEPSAC) Vol. 3, Leipzig, DHfk., 1167-1180.
 93. Sipos, K., Bujdos, L., Bangó, I., Zakar, M., and Sipos, M. (1988) Some psychological characteristics of institutionalized delinquent teenage boys in Hungary. In: D. H. Saklofske and S.B.G. Eysenck (Eds.) Individual differences in children and adolescents. Hodder and Stoughton, London, 86-90. (2nd edition: 1998, Transaction Publishers, New Breunswick, New Jersey)
 94. Sipos K., Stuller, Gy., Rókusfalvy, P., and Sipos, M. (1988) A study on the relationship of the test anxiety, arousability with personality dimensions and smoking habits in 15-16 year-old technical school boys. IXth International Conference of STAR. Padua, July 7-9, Abstracts, 82.
 95. Sipos K., és Gauland M. (1988) Mentálhigiénés gondozás szakmunkás tanulók körében. In: Nagykáldi Cs. (szerk.) A hazai sportpszichológia aktuális kérdései. Miskolc, június 3-4. 96-113
 96. Sipos, K., Sipos, M., Spielberger, C. D., (1988) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F. és Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai vademecum. 2. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 123-135.(2. kiadás uo., 1998)
 97. Sipos K., Sipos M., Spielberger C. D. (1988) A Test Anxiety Inventory (TAI) általános iskolások vizsgálatára kidolgozott magyar változata. In: Mérei F. és Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai vademecum. 2. rész. Tankönyvkiadó, Budapest, 136-148.(2. kiadás uo., 1998)
 98. Sipos K. és Sipos M. (1988) Dolgozók Gimnáziumába járó sportoló és nem sportoló fiatalok összehasonlító vizsgálata. Magyar Testnevelési Egyetem, Rektori Pályázat, 21.
 99. Sipos M., Sipos, K., and Dévai, M. (1988) Examination of the test anxiety, self-concept,socio-economic status and school achievement of 14-15 year-old technical school boys. IXth International Conference of STAR. Padua, July 7-9 Abstracts, 12.
 100. (1989)

 101. Sipos K.(1989) Mentálhigiénés problémák óvodáskorban, tennivalók. In: Hamza I., Sipos K., Stuller Gy. Torna, mentálhigiéne, sportérdeklődés az óvodában. MagyarTestnevelési Egyetem, TFTK, Budapest, 17-24.
 102. Sipos K.(1989) Izomellazító gyakorlatok az óvodában. In: Hamza I., Sipos K., Stuller Gy. Torna, mentálhigiéne, Sportérdeklődés az óvodában. Magyar Testnevelési Egyetem, TFTK, Budapest, 54-56.
 103. Sipos K., Sipos, M. (1989) EPQ/HJEPQ personality dimensions and smoking. Third European Conference of Health Psychology, Utrecht, The Netherlands, 28-30 June, Abstractbook, 133.
 104. Sipos, K., Sipos, M., and Vura, M. (1989) Standardisation and validation of the Hungarian "Sport Competition Anxiety Tes" (SCAT-H). Xth International Conference of STAR. Amsterdam, June 30-July 2, Book of Abstracts, 32. = Review of the Hungarian University of Physical Education. 1989, 121-142.
 105. Sipos K., Gauland M. (1989) 14-18 éves szakmunkástanuló fiúk iskolai teljesítménye, állóképessége, szomatikus és pszichés állapotának vizsgálata. Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság Vándorgyűlése. Kaposvár, április 6-8. I. Országos Sporttudományos Kongresszus, OTSH, Budapest, I. kötet, 133-147.
 106. Sipos K., Stuller Gy., Rókusfalvy P., Sipos M. (1989) FPI és HJEPQ személyiség dimenziók TAI és RTT szorongás mutatók iskolai teljesítménnyel való kapcsolatának vizsgálata. Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája. Budapest, április 5-7. Előadáskivonatok, 223.
 107. Sipos, K., Stuller, Gy., Rókusfalvi, P., Sipos, M. (1989) First results with the Hungarian ,,Reactions to Tests'' questionnaire Xth International Conference of STAR. Amsterdam, June 30-July 2, Book of Abstracts, 22 = Review of the Hungarian University of Physical Education, 1989, 121-142.
 108. Nagykáldi, Cs. and Sipos, K. (1989) Standardisation and validation of the Hungarian Anxiety Arousability Inventory (AAI-H) for secondary school and university students, for top athletes and healthy male population. Xth International Conference of STAR. Amsterdam, June 30-July 2, Book of abstracts, 34.
 109. (1990)

 110. Sipos K. (1990) Izomellazító gyakorlatok alkalmazása testnevelési órán és a napköziben. In: Gyenge J. (szerk.) Kisiskolások Testnevelése.Magyar Testnevelési Egyetem, Továbbképzõ Központ, Budapest, 92-112.
 111. Sipos K.(1990) Az European Health Psychology Society (EHPS) Életmód és egészség című 3. Nemzetközi Konferenciája. Utrecht,1989. június 28-30. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei, 2, 247-249.
 112. Vura, M., Sipos, K. (1990) Ethical aspects in the psychological preparation of the Hungarian bronze medalist oarswoman, Rowing World Championship '89 (Bled). International Seminar on Ethical Standards in Sport Psychology. 20-23 May, 1990 Olympia, Greece. Abstracts, 7.
 113. (1991)

 114. Sipos K., Béres, J., Lex, L., Béres, K., Puskás, I., Béres, J. Jr. (1991) Preliminary report on the psychological effects of Béres Drops® Plus. XIIth International Conference of STAR. Budapest, July 6-8, Abstracts, 129.
 115. Sipos K., Rákos, E. (1991) Standardization of the Hungarian version of the ,,Social Anxiety Scale for Children'' (SASC-H). XIIth International Conference of STAR. Budapest, July 6-8, Abstracts, 127.
 116. Bodó, M., Sipos, K., Thuróczy, I. et al. (1991) Psychophysiological and anxiety parameters in cerebrovascular screening. XIIth International Conference of STAR. Budapest, July 6-8, Abstracts, 13-15.
 117. Hagtvet K. A., Sipos, K. (1991) A vizsgaszorongás. Egy helyzetspecifikus fogalom – széles körű lehetőségekkel. A Magyar Testnevelési Egyetem Közleményei, 3, 117-121.
 118. Istvánfi, Cs., Sipos, K. (1991) 60 éves a kijevi Állami Testnevelési Egyetem. A MagyarTestnevelési Egyetem Közleményei, 2, 65-68.
 119. Lee, E. S., Lee, B. K., Kim, J. H., Sipos, K. (1991) Psychophysiological effects of the therapeutic methods related to relieving anxiety. XIIth International Conference of STAR. Budapest, July 6-8, Abstracts, 81.
 120. (1992)

 121. Sipos K., Bodó M., Hagtvet K. A., Veér A. (1992) Stroke rizikófaktorok, szorongás, depresszió és neurózis a Csengersima '92 vizsgálatban. I. Magyar Stroke Konferencia. Budapest, november 26-28. Abstracts, 25 =Clin Neurosci/Ideggy.Szle., 1993, 46 (5-6): 212-213.
 122. Sipos K., Farmosi, I., Kövesdi, I., Lukács-Szerényi, Á. (1992) Academic performance, motor performance, and psychological characteristics of 9-10 year-old children at entrance examination procedure for 8-class high school. VIth European Health Psychology Conference. Leipzig, 25-28 August, Abstracts, 210.
 123. Bodó, M., Sipos, K., Thuróczy, Gy. et al. (1992) Psychophysiological and anxiety parameters in cerebrovascular screening. (part 2) VIth European Health Psychology Society Conference. Leipzig, 25-28 August, Abstracts, 12.
 124. Bodó, M., Thuróczy, Gy., Nagy, I., Peredi, J., Sipos, K., et al. (1992) A complex cerebrovascular screening system. Proceedings of the VIIIth International Conference on Electrical Bioimpedance. Kuopio, Finland, July 28-31, 88-90.
 125. (1993)

 126. Sipos, K., Bodó, M., Hagtvet, K.A., Veér, A. (1993) Stroke rizikófaktorok, neurosis, depresszió és szorongás a Csengersima '92 vizsgálatban. Ideggyógyászati Szemle. 46, 5-6: 212-213.
 127. Sipos, K., Bodó, M., Veér, A., Hagtvet, K. A. (1993) Neurosis, depression, anxiety, and stroke risk factors in a Hungarian village. VIIth European Health Psychology Society Conference. Brussels, 1-3 September, Absracts, 90.
 128. Sipos, K., Sipos, M., Hagtvet, K. A. (1993) Changes in anxiety levels in Hungarian schools from 1975 to 1990. XIVth International Conference of Stress and Anxiety Research Society. Cairo, Egypt, April 5-7, Book of Abstracts, 5.
 129. Sipos, K., Vingender I. (1993) A dohányzás társadalmi kondíciói Országos Alkohológiai Intézet, 29. füzet, 9. szám, 1-28.
 130. Bolotin, R., Sipos, K., Hurzler, Y., Tenenbaum, G. (1993) Physiological and psychological characteristics of the Israeli team at the Paralympic Games, Barcelona, 1992. An International Symposium VISTA '93, Edmonton and Jasper, Alberta, USA, May 14-20, Abstract Manual and Conference Information, 183-184.
 131. Cho Hyun-Ik, Lénárt, Á., Sipos, K. (1993) The imagery ability related to anxiety, arousability, and different motor skills. XIVth International Conference of Stress and Anxiety Research Society. Cairo, Egypt, April 5-7, Abstracts, 49.
 132. (1994)

 133. Sipos, K., Bodó M., Bányász A., Sipos M. (1994) Neurózis, depresszió és szorongás egy magyar faluban (A Csengersima '92 vizsgálat részeredményei). A Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Nagygyűlése, Debrecen, április 6-9. Előadáskivonatok, 145-146.
 134. Sipos, K., Bodó, M., Veér, A., Hagtvet, K.A. (1994) Neurosis, depression, anxiety, and stroke risk factors in a Hungarian village. Kalokagathia, XXXI, 1: 94-114.
 135. Sipos, K., Thuróczy Gy., Bodó M., Horváth I., Bönöczk P. (1994) Arterioszklerózis és a pszichovegetatív tónus korrelációja a Csengersima '92 vizsgálatában: Stroke rizikó faktorok, TIA tünetek, neurózis. II. Magyar Stroke Konferencia. Debrecen, december 1-3. Programfüzet. A poszterek abstractjai, 23.
 136. Sipos, K., Vingender I. (1994) Általános és középiskolai tanulók drogfogyasztó magatartásának és attitűdjeinek családi háttártényezőiről. Országos Alkohológiai Intézet 41. füzet, 8. szám, 1-61.
 137. Manohar Sing Badham, Sipos, K. (1994) Comparison of anxiety level of African, Arabic, and Asian coaches of IOC (Internacional Olympic Committee) coaching course at the Hungarian University of Physical Education. Ist ICHPER. SD Asia Congress, Kuala Lumpur, Malaysia. 2-6 November, Program and Abstracts, 48.
 138. Tóth L., Sipos K.(1994) 12-14 éves tanulók pszichológiai, testalkati, motoros és iskolai teljesítményének vizsgálata. Kalokagathia, XXXII. évf., 3, 66-75.
 139. (1995)

 140. Sipos K. (1995) Drogmegelőzés az iskolában (szerk.) Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ, Budapest, 390.
 141. Czalbert, H. J., Sipos, K. (1995)Some observations during a five years period on the role of psychological factors and preventive practices on the incidence and management of chronic disorders in an area of Northern Hungary. 28th Annual Meeting of Hungarian Medical Association of America, Florida (paper)
 142. Tóth L., Sipos K. (1995) Tizenkét-tizennégy éves túlsúlyos és normál testsúlyú tanulók pszichológiai jellemzőinek, motoros és iskolai teljesítményének vizsgálata. Kalokagathia, XXXIII, 1995, 2:30-38.
 143. (1996)

 144. Sipos, K. et al.(1996) Physical fitness, life-style, and health status of industrial employees in Hungary of the mid 80s. 17th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Graz, Austria, July 5-7, Abstracts, 94.
 145. Thuroczy, Gy., Kubinyi, Gy., Sinai, H., Bakos, J., Sipos, K., Lénárt, Á., Bodo, M., Szabó, L.D. (1996) Human studies on potential influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones on cerebral circulation and electroencephalogram (EEG) COST 244: Biomedical Effects of Electromagnetic Fields) October 7, 1992 - October 6, 1996(Proceedings) sponsored by by European Union (DG XIII), Zagreb, October 5-6, 38-43.
 146. (1997)

 147. Sipos, K., et al. (1997) Examination of the relationship among Body Focus Questionnaire measures and Cattell 16PF test factors at healthy athletes and athletes with injuries/chronic pain. 18th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society Düsseldorf, Germany, July 14-16, Abstracts, 119.
 148. Czalbert H.J., Sipos K., Vörös J. (1997) A lakosság megelőző aktivitásának egészséglélektani értékelése vastagbélrák szürővizsgálatok alkalmával. Egészségnevelés,38. 76-77.
 149. Kudar, K., Molnár, P., Sipos, K. (1997) Body perception and Anxiety (Relationship of Body Awareness and Personality Traits). 18th International Conference of the stress and Anxiety Research Society, Düsseldorf, Germany, July14-16, Abstracts, 79.
 150. Molnár P., Kudar, K., Sipos, K. (1997) Body Awareness and Anxiety Examination of Right-Handed and Non-Elite Athletes. 18th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society Düsseldorf, Germany, July 14-16, Abstracts, 94.
 151. Tóth, L., Sipos, K. (1997) Comparison of body self-concept and anxiety characterisitics (STAIC-H), motor, and academic achievement variables of normal weight and overweight 12-14-year-old children. 18th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Düsseldorf, Germany, July 14-16,Abstracts, 130.
 152. (1998)

 153. Sipos, K., Tóth, L. (1998) STAI characterisitics of coaches from different continents. 19th International Conference of the Stress and Anxiety ResearchSociety, Istanbul, Turkey, July 10-12, Abstracts, 110.
 154. Sipos, K. et al. (1998) Some psychological characteristics of institutionalized delinquent teenage boys in Hungary. In D.H. Saklofske and S.B.G. Eysenck (eds.) Individual Differences in Children and adolescents (2nd edition) Transaction Publishers, New Brunswick, N.J., U.S.A., 86-98.
 155. Tóth, L., Sipos, K. (1998) Comparison of body self-concept and anxiety characterisitics (STAIC-H), motor, and academic achievement variables of normal weight and overweight 12-14-year-old children. In R. Schwarzer (ed.) Advances in Health Psychology Research. Berlin: Freie Universaität. An Electronic Volume. Produced for the European Health Psychology Society (ISBN 3 - 00 - 002776 - 9)
 156. Bodo, M., Thuroczy, Gy., Brockbank, K.G.M., Sipos, K. et al. (1998) Cerebrovascular aging assessment by Cerberus. In R.M. Klatz, and R. Goldman (eds.) Anti-Aging Medical Therapeutics. Vol. II Health Quest Publications, Washington, 86-95.
 157. Bretz, K., Sipos K. (1998) Poszturográfia és kranio-korpográfia a kiválasztásban. Sporttudomány,4.18.
 158. Hamza, I., Sipos K. (1998) A különböző módszerekkel tanított tornaelemek hatása óvodáskorúak testi énképére. Sporttudomány, 98/4. 20.
 159. Sipos K.,Sipos M., -Spielberger, C.D. (1998) A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum 2. rész Bölcsészettudományi Karok, Egységes Jegyzet (2. kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó RT, Budapest, 123-135.
 160. Sipos K., Sipos M., Spielberger, C.D. (1998) A Test Anxiety Inventory általános iskolások számára kidolgozott változata In Mérei F., Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum 2. rész Bölcsészettudományi Karok, Egységes Jegyzet (2. kiadás) Nemzeti Tankönyvkiadó RT, Budapest, 136-148.
 161. (1999)

 162. Sipos K.(1999) Tanulmányok - cikkek (1965-1974) Bevezető. In: Kardos György Válogatott írásai. Addiktológiai Füzetek 1. (szerk.: Sipos K. – Kardos Gy-né) Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, 49-51.
 163. Sipos, K., Bejek, K., Kudar, K. (1999) CSAI-2 versenyszorongás skála standardizálása utánpótláskorú egyéni sportolókra, labdarúgókra, és TF-hallgatókra.III. Országos Sporttudományi Kongresszus. Budapest, március 5-6. Előadás Sporttudomány, 1, 30.
 164. Sipos, K., Kudar, K., Bejek, K., Tóth, L. (1999) Standardisation and validation of the Hungarian Competitive State Anxiety Inventory-2 (CSAI-2). 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Cracow, Poland, July 12-14, Abstract Book, 131.
 165. Sipos K., Vingender I. (1999)Disco–autó–drog a fiatalok életvitelében. Főiskolai Figyelő (A Rendőrtiszti Főiskola tudományos folyóirata) IX, 4: 21-39.
 166. Bodó, M., Boytar, A.S., Sipos, K., Thuroczy, Gy., Panczel, G., Banyasz, A. (1999) Health inventory from the Hungarian village of Csengersima. 31st Annual Meeting of Hungarian Medical Academy, Florida, October 24-29, Archives of the Hungarian Medical Association of America, 7, 2: 2.
 167. Borvendég K., Bretz K., Sipos K. (1999) A járás indításának nyomaték központi trajektóriái. 30. Jubileumi mozgásbiológiai konferencia Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest, október 21-22. Elõadás-kivonatok, 32.
 168. Thuróczy, Gy., Kubinyi, Gy., Sinay, H., Bakos, J., Sipos, K., Lénárt, Á., and D. Szabó, l. (1999) Human electrophysiological studies on influence of RF exposure emitted by GSM cellular phones. In: Bersani F. (ed): Electricity and Magnetism in Biology and Medicine. Plenum Press, Oxford, 721-724.
 169. (2000)

 170. Sipos K.(2000) Kiválasztás és tehetséggondozás utánpótláskorú versenyzőknél a TF Továbbképző Intézet tanfolyamain résztvevő edzők közreműködésével. Magyar Sporttudományi Szemle, Különszám/2000, 77-78.
 171. Sipos, K., Mérey,I.F., Tóth, L. (2000) Anxiety examination of Hungarian elementary school children in 1979 and 1993 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, Bratislava, Slovakia, 20-22 July, Abstracts, 118.
 172. Bretz K., Sipos K. (2000)A poszturográfia, a kranio-poszturográfia és az Unterberger-Fukuda teszt a kiválasztásban. Kalokagathia, XXXVIII. 1-2: 24-38.
 173. Vingender I., Sipos K. (2000) Social integration - Deviancies - Drug Consumption (with due regard to the potential protective and predictive factors of sports). Kalokagathia, 75th Anniversary Special Issue, 66-78.

  (2002)

 174. Bretz K.J., Lénárt Á., Keresztesi K., Sipos K., Bretz K. (2002) A fiziológiás tremor spektrális jellemzői. 33. Mozgásbiológiai Konferencia, Budapest, nov. 21-22. Előadás-kivonatok,16.
 175. Tóth L, Sipos K. (2002) Self-efficacy, anxiety, arousability, state-trait anxiety, and physical self-concept of 10-15-year-old school children in Hungary. 23rd International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Melbourne, Australia, 14-17 July 2002. Abstracts, 152.
 176. Cosma, A., Tóth L., Sipos K. (2002) Anxiety, and Strategic Approach to Coping of Foreign Students at the Semmelweis University. 23rd International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Melbourne, Australia, 14-17 July 2002. Abstracts,157.
 177. (2003)

 178. Sipos K., Tóth L., Galloway, S. (2003) Cross-cultural Analysis of Anxiety Measures for Top Level Coaches from 63 countries. 24th International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Lisbon, Portugal, 10-12 July, Abstracts, 61.
 179. Bretz K., Sipos K. (2003) Tremor and stress during college examination. Kalokagathia, XLI., 1: 111-115.
 180. Bretz K .J., Lénárt Á., Sipos K., Bretz K. (2003) A fiziológiás tremor mérésének munkaélettani aspektusai. Magyar Élettani Társaság LXVII. Vándorgyűlése Pécs, 2003. június 2-4. Előadások és poszterek összefoglalói 45.
 181. Tóth L ., Sipos K. (2003) Generalized Self-Efficacy, and Self-Efficacy Towards Physical Exercise Results on 10-15-year-old school children. Kalokagathia, XLI., 1: 104-110.
 182. (2004)

 183. Sipos, K., Spielberger, C. D., Bodo, M. (2004) The development and validation of the Hungarian Form of the State-Trait Personality Inventory-Y (STPI-Y). 25th International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, Holland, 10-12 July, Book of Abstracts, 169.
 184. Bretz K. J., Lénárt Á, Bretz K, Sipos K. (2004) Investigation of the upper limb tremor and the stability of the human body’s equlibrium. Proceedings of the first Hungarian conference on biomechanics, Organized by the Research Center for Biomechanics Budapest University of Technology and Economics, Budapest, 50-58.
 185. Comunian. A. L., Sipos, K. (2004) Cross-cultural equivalence and validity of State-Trait Personality Inventory: assessing Hungarian and Italian samples. 25th International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, Holland, 10-12 July, Book of Abstracts, 67.
 186. Hagtvet, K. A., & Sipos, K. (2004)Measuring anxiety by ordered categorical items in data with subgroup structure: the case of the Hungarian version of the Trait Anxiety scale of the State-Trait Anxiety Inventory for Children (STAIC-H). Anxiety, Stress, and Coping, March, Vol. 17, No.1, pp. 49-67. (Imp. fact: 0,617)
 187. Szalay P, Szucs A, Bodo M, Sipos K. (2004) Cerebrovascular alterations in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. XII International Conference on Electrical Bio-Impedance, Gdansk, Poland. 20-24 June 2004. In: Nowakowski A, Wtorek J, Bujnowski A, Janczulewicz A (eds): Proceedings of ICEBI XII – EIT V. Gdansk, 2004, Gdansk University of Technology, vol 1. 215-218.
 188. Tóth L., Sipos K., Bognár J. (2004) Somatic-, motor and school achievement components of the state-trait anxiety in 10-15-year-old school children. 25th International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, Holland, 10-12 July, Book of Abstracts, 104.
 189. Tóth L., Sipos K., Bognár J. (2004) Somatic and psychological components of the static balance test in 10-15-year-old school children The 10 th ICHPER-SD Europe Congress & The TSSA 8th International Sports Science Congress, Antalya, Turkey, 17-20. November Abstracts, 128.
 190. Vingender, I., Szalay, P., Csapó, Gy., Sipos, K. (2004) Self-efficacy towards temptation to smoke and regular physical exercise at secondary school students and medical personals: an analysis of background /lifestyle characteristics. 25th International Conference of Stress and Anxiety Research Society, Amsterdam, Holland, 10-12 July, Book of Abstracts, 228.
 191. (2005)

 192. Sipos K. (2005) [szerk.] Pszichoreguláció – Romen: Aktív önszuggesztió. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 181.
 193. Sipos K. (2005) Izomellazító gyakorlatok az óvodában. In. Dobay Beáta (Szerk.) Az óvodai testnevelés alapjai. Selye János Egyetem, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 192-203.
 194. Sipos K. (2005) 26. STAR konferencia (Halle/Saale, 2005. július 21-23.) Kalokagathia, XLIII. 4. 125-128.
 195. Sipos K, Bodo M, May Z, Lendvai B, Piros A, Spitzer N, Pataky I, Nagy Z. (2005) Mental disorders in rural Hungary. 6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy (WHMA) Budapest, August 25-27. (poster)
 196. Sipos K., Spielberger, C.D. (2005) A State-Trait Personality Inventory Form Y (STPI–Y) magyar változatával szerzett első tapasztalatok. Kalokagathia, XLIII. 1-2: 73-91.
 197. Sipos, K., G. Szücs, É., Vingender, I., Tóth, L., (2005) Self-efficacy towards temptation to smoke, and regular physical exercise at secondary school students: an analysis of background /lifestyle characteristics. 26th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society. July 21-23, 2005, Halle (Saale), Germany. Abstracts, 88.
 198. Bodo, M, Sr, Bonoczk, P., Nagy, Z., Thuroczy, G., Sipos, K., Ilias, L., Szonyi, P., Panczel, G., Bodo, M. Jr., Nebella, T., Banyasz, A. (2005) A model for a complex stroke prevention screening. 6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy (WHMA) Budapest, August 25-27 ( poster)Acta Physiologica Hungarica, Volume 92 (3–4), 332.
 199. Bodo, M., Sr, Thuroczy, G., Bodo, M. Jr., Nebella, T., Panczel, G., Sipos, K., Bonock, P., Nagy, Z., Javor, A. (2005) Use of rheoencephalography for primary stroke prevention. 22nd Internat. Conf. of Cerebral Blood Flow, 7-11 June 2005, Amsterdam, The Netherlands Poster # 614. J Cereb Metab Flow, (2005) 25, S551. doi: 10.1038/sj.jcbfm.9591524.0551
 200. Lénárt, Á., Bretz É., Bretz K.J., Sipos K., Bretz K (2005) Az egyensúlyozás képességének fejleszthetősége junior sportlövőknél. V. Országos Sporttudományi Kongresszus, TF, Budapest, 2005 okt. 27-28. In.: Magyar Sporttudományi Szemle, Program és előadás-kivonatok, 34.
 201. Szalay, P, Sipos, K., Szucs, A., Bodo, M. (2005) Alcoholism causes cerebrovascular alteration. 6th International Congress of the Worldwide Hungarian Medical Academy (WHMA) Budapest, August 25-27, (poster)
 202. Szalay, P., Sipos, K., Szucs, A., Bodo, M. (2005) Cerebrovascular alteration in alcoholic patients. 22nd Internat. Conf. of Cerebral Blood Flow, 7-11 June 2005, Amsterdam, The Netherlands, Poster # 157. J Cereb Metab Flow, (2005) 25, S145. doi:10.1038/sj.jcbfm.9591524.0145
 203. Szalay, P., Szűcs, A., Bodo, M., Sipos, K. (2005) Cerebrovascular alteration in alcoholic and non-alcoholic psychiatric patients. Kalokagathia, XLIII.,3: 47-51.
 204. (2006)

 205. Sipos K. (2006) Egészségpszichológiai kutatások a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar Pszichológiai Tanszékén. Kalokagathia, XLIV. évf. 1-2. 67-75.
 206. Sipos K. (2006) Sipos Kornél orvos, pszichológus. In: Fábry György (szerk.) Vivant Professores. N.J. PRO HOMINE, Budapest Újpest, 223-236.
 207. Dr. Sipos K., Dr. Gritz A.-né (2006) Egészségpszichológiai Szöveggyüjteméy. (Oktatási segédanyag). Budapest XVII. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat Egészségnevelése, Budapest, 243.
 208. Bretz É., Sipos K., Keresztesi K., Kreisz A.(2006) A poszturális stabilitás vizsgálata és a modellezése a pszichiátriai rehabilitációban. A Magyar Pszichiátriai Rehabilitációs Egyesület XVIII. Kongresszusa. Szentendrén – Budapesten. Október 8-10. Program és Absztrakt Füzet, 43-44.
 209. Szalay K., Sipos K., Bretz É., Bretz K. (2006) Erőkifejtések, kardiovaszkuláris paraméterek és a stressz vizsgálata egészségügyi dolgozóknál. Sportorvosi Szemle, XLVII. évfolyam 1. 85.
 210. Szalay, P., Sipos, K., Szücs, A., Bodó M. (2006) REG can be used to detect cerebrovascular alteration caused by alcoholism. Acta Physiologica Hungarica Vol. 93 (2-3), 117-130. (Imp. fact.: 0.129) DOI:10.1556/Aphysiol.93.2006.2-3.2
 211. Tóth, L., Géczi, G., Bognár, J., Sipos, K. (2006) Examination of competitive state anxiety (CSAI-2), athletic coping strategies (ACSI-28), and STPI-Y variables in different age groups of Hungarian ice hockey players. 27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, July 13th – 15th, Rethymnon, Crete, Greece
 212. (2007)

 213. Dr. Gritz A.-né, Dr. Sipos K. (2007) Egészségfejlesztési Szöveggyűjtemény. Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 250.
 214. Szalay P., Gáspár E., Sipos K. (2007) Egészségfejlesztési törekvések, szakmai feladatok, és saját egészségfejlesztési erőfeszítések vizsgálata a pedagógusképzésben. VI. Országos Sporttudományi Kongresszus. C szekció. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, október 28-31. Kongresszusi kötet
 215. Tóth, L., Géczi, G., Sipos, K., Bognár, J. (2007) Examination of competitive state anxiety (CSAI-2), athletic coping strategies (ACSI-28), and STPI-Y variables in different age groups of Hungarian ice hockey players. 28th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, July 19th – 22nd, Bavaro, Dominican Republic. Abstract CD
 216. (2008)

 217. Sipos, K. Jr.,Sipos, K. Sen, Sipos, O. (2008) Rainstorm and flood caused natural catastrophe in a Transylvanian village (Lupeni/Farkaslaka, Romania) – Cultural anthropological approach to coping with posttraumatic stress. 29th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, London UK (poster)
 218. (2009)

 219. Bodo, M., Rothwell, S. W., Dorsey, J., Sawyer, E., Sipos, K. (2009) Comparison of circulatory Stress indicators in a swine model. 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, Budapest, Hungary, Abstracts, 104. http://www.asszisztencia.hu/star/index.php?mednu=25
 220. Gritz, A-né, Sipos, K. (2009) General perceived self-efficacy and individual teacher self-efficacy in a female teacher sample. 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, Budapest, Hungary, Abstracts, 132. http://www.asszisztencia.hu/star/index.php?mednu=25
 221. Kalmár, Zs., Sipos, K., Hamza, I., Takács, B., Munkácsi, I.(2009) Branch of sport preference examination in three age-groups of kindergarten children. 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, Budapest, Hungary, Abstracts,212. http://www.asszisztencia.hu/star/index.php?mednu=25
 222. Szalay, P., Szkalák, A., Sipos, K. (2009) Self-efficacy towards temptation to smoke: A comparative study for smoker university /collegestudents living in dormitories. 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, Budapest, Hungary, Abstracts, 209. http://www.asszisztencia.hu/star/index.php?mednu=25
 223. Tóth, L., Géczi, G., Sipos, K., Bognár, J. (2009) Psychological characteristics of different age-groups of Hungarian national ice hockey players. 30th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society, 16th –18th July, Budapest, Hungary, Abstracts, 201. http://www.asszisztencia.hu/star/index.php?mednu=25
 224. (2010)

 225. Sipos K. (2010): (Editor) Kalokagathia, XLVIII, 2-3: 181.
 226. Sipos, K., Bodo, M., Szalay, P., Szucs, A. (2010) Correlation of cerebrovascular disorder and anxiety: The Kecskemet study.
 227. Bodo, M., Sipos, K., Thuroczy, G., Panczel, G., Ilias, L., Szonyi, P., Bodo Jr, M., Nebella, T., Banyasz, A., Nagy, Z. (2010) Prevalence of stroke/cardiovascular risk factors in Hungary.
 228. Bodo, M., Rothwell, S. W., Dorsey, J., Sawyer, E., Sipos, K. (2010) Comparison of circulatory Stress indicators in a swine model. Kalokagathia, XLVIII, 2-3: 166-181.
 229. Kalmár, Zs., Sipos, K., Hamza, I., Takács, B., Munkácsi, I.(2010) Branch of sport preference examination in three age-groups of kindergarten children. Kalokagathia, XLVIII, 2-3:103-109.
 230. Szalay, P., Szkalák, A., Sipos, K. (2010) Self-efficacy towards temptation to smoke: A comparative study for smoker university / collegestudents living in dormitories. Kalokagathia, XLVIII, 2-3:115-120.
 231. Szalay, P., Ipach, M., Sipos, K., & Toth, L. (2010) Comparison of motor performance and social anxiety (SASC) of 10–12-year-old PE class and music class school children. 24th Annual Conference of the European Health Psychology Society, Cluj-Napoca, Romania , 1st-4th September , Abstracts, 104.
 232. Tóth, L., Géczi, G., Sipos, K., Bognár, J. (2010) Psychological characteristics of different age-groups of Hungarian national ice hockey players. Kalokagathia, XLVIII, 2-3: 91-102.
 233. (2011)

 234. Szalay P, Bretz K, Sipos K. (2011) Általános iskolai tanulók egyensúlya és finomkoordinációja. VIII. Országos Sporttudományi Kongresszus: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr, 2011. május 18-20. Magyar Sporttudományi Szemle,12. évf., 46, 72.
 235. (2012)

 236. Sipos K., Balassa L., Győry-Gritz., Zs., Toth, L. (2012) Lifestyle Defense Mechanisms(LDM), Self-efficacy [SE] (Generalized SE, SE Towards the Temptation to Smoke, and SE Towards Physical Exercise and emotional (SPTI-Y) characteristics for physical education and health science students. 33rdStress and Anxiety Research Society – International Conference Palma de Mallorca 2nd – 4th July 2012, Book of Abstracts (eds.: Albert Sessé, Rafael Jiménez, Javier Pérez-Pareja & Carmen Borrás ), 91.
 237. Sipos K., Győry-Gritz Zs., Tóth L. (2012) Lifestyle Defense Mechanisms (RED/NH) Slef-Efficacy (SE) Measures and Physical Self-Concept of the Tennessee Self-Concept Scale for Evening Course Students at the Semmelweis University. Program Book, 59. International Journal of Behavioral Medicine, Vol. 19, Supplement 1, September 2012, (Abstracts from the ICBM 2012 Meeting) S40-S41.
 238. Szalay P., Sipos K., Detvay Zs., Bretz K. (2012) Általános iskolások állás-stabilitása éspszichometriai jellemzői. 42. Mozgásbiológiai Konferencia, Program, előadás-kivonatok. 2012. november 22-23. Budapest, 24-27.
 239. Toth L., Bathori, V., Sellei, A., Sipos, K. (2012) Relationship of steroid use attitude with anxiety and physical self-concept at fitness hall visitors. 33rd Stress and Anxiety Research Society – International Conference.Palma de Mallorc2nd – 4th July 2012, (eds.: Albert Sessé, Rafael Jiménez, Javier Pérez-Pareja & Carmen Borrás ) Book of Abstracts, 90.
 240. (2013)

 241. Sipos K. (2013) Megküzdési stratégiák. In Ittzés G. (szerk.) Cura Mentis ‒ Salus Populi.Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában. Semmelweis Egyetem, EgészségügyiKözszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet, Budapest, 475-491.
 242. Lőkös, D., Zsidegh, M., Popescu, A.M., Tóth, L., & Sipos, K. (2013) Investigating the impact of swimming and complex sport therapy on anxiety experienced by children with spinal column disorders and asthma. Cognition, Brain, Behavior, Volume XVII, No 4 (December), 277-288.
 243. Szalay P., Sipos, K., Bretz K.J., Detvay Zs., Krupa Á., & Bretz K. (2013) Általános iskolai tanulók állás-stabilitása és pszichometriai jellemzői. X. Országos Sporttudományi Kongresszus. Nyíregyházi Főiskola Természettudományi és Informatikai Kar, Testnevelés és Sporttudományi Intézet. Május 30. Magyar Sporttudományi Szemle, 14. évf. 54. 2013/2, 55.
 244. Toth L., Timár, É., Pal, I.,  Sipos K. (2013) Examination of state/trait anxiety and attitudes connected with school/sport for 9-12-year-old school children. 34th World STAR Conference. July 1-3, CIEO-University of Algarve Faro, Portugal. Conference Presentations of the 34th World STAR Conference. Abstracts and Papers – CD: No234.