Dr. Sipos Kornél egyetemi tanár

Kerek évforduló alkalmából köszöntjük dr. Sipos Kornél professzort a tudományos munkásságát illusztráló néhány kiragadott gondolattal. Az orvosi pszichológia területén szerzett kandidátusi fokozatot gazdag pályaív követte, eközben a TF-en eltöltött 24 évét megelőzően is több szállal kötődött a sporthoz, valamint a pszichés önszabályozás modern és hagyományos módszereihez, melyeknek mély tudását olyan szeretettel adja át tanítványainak. Napjainkban az egészségnevelést tartja legfontosabbnak, és azt tanítja hallgatóinak, hogy csak azzal biztosítható a teljes testi és lelki jóllét, ha rendszeresen mozgunk, sportolunk.

Pszichoreguláció című tankönyvéből 2005-től sajátíthatják el a hallgatók a téma elméleti alapjait. A stresszel való megküzdésről, a sikeres versenyzéshez szükséges maximális teljesítmény téthelyzetben való eléréséről, a függőségek elkerüléséről, a harmónia vagy a hit meghatározó szerepéről is szívesen beszél a lelki egészség professzora.

Mentális erők

A TF-en, az egészségtantanár hallgatóknak és humán kineziológus hallgatóknak kötelező, más szakok hallgatóinak pedig válaszható elméleti és gyakorlati tantárgy a pszichoreguláció.

Napjainkra már az Egyesült Államok Olimpiai Bizottsága is felvette tanfolyamai közé az önszuggesztión alapuló edzésmódot (imaginációs tréninget). A sportoló napi gyakorisággal – belső emlékképek felidézésével – látja-átéli amint éppen átszakítja a célszalagot, a mérkőzés végeredményét eldöntő gólt rúg, vagy éppen egy tökéletes ütéssel eldönti az adott mérkőzés állását.

Természetesen a meditatív gyakorlatokhoz kitartó gyakorlás szükséges, hiszen a testi-lelki tökéletesedés csak együtt működik. Sportolók esetében különösen nagy szerepet tulajdonítanak a meditációs gyakorlatoknak, hiszen a felkészüléseknek és a versenyhelyzeteknek köszönhetően nagy stressznek vannak kitéve, amely nemcsak lelki problémákhoz, de hosszú távon az immunrendszer gyengüléséhez is vezethet. A mentális tréning, tehát a pozitív gondolkodás, a meditáció és relaxáció azon módszerek közé tartoznak, melyek segítenek abban, hogy agyunk friss, fiatalos és terhelhető maradjon. A siker gyorsabb és nagyobb mértékű, ha akaratunk hittel párosul.

Vészhelyzetben is

A sporttudomány szemszögéből nézve sikeres élsportolóvá csak az válik, aki vészhelyzetben is maximálisan tud teljesíteni. Ha az ellenfél pályáján idegen közegben lép fel, akkor is tudja hozni a maximumot, akkor is magas szinten működik a figyelem-koncentrációja, a szorongásmentessége. A nemzetközileg széles körben alkalmazott pszichometriai skála (az Athletic Coping Skills Inventory-28) eredményeinek ismerete a versenyzők és edzők közös munkáját segíti.

Eddig az sem vált közismertté, hogy az életet veszélyeztető kardiovaszkuláris és/vagy tumoros megbetegedés (emlőrák) kockázatának növekedése szempontjából mennyire meghatározó a racionális érzelem elhárító stresszel való megküzdési stílus túlsúlya. Ha a harmóniára törekvő megküzdési stratégiát is rendszeresen alkalmazzuk – együttes erőfeszítéssel igyekszünk a stresszt okozó helyzetekből kikeveredni, – csökkenthetjük ezek veszélyét.

Szeretett Mesterek és….

Dr. Koronkai Bertalan mellett (az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben) tanultam a pszichés önszabályozás módszerét, és ugyanabban az időben voltam Tamkó-Sirató Károly jóga tanítványa. A jóga Mester legendássá vált mondása szerint az emberiség nem lélegzik, csak piheg. Valóban, a helyes légzés központi eleme az egészségnek. A légzés és a stressz vonatkozásában érdemes megemlíteni Kenneth Cooper nevét is, aki az aerob edzés és a lelki állapot közötti összefüggésre az egész világ figyelmét felhívta. Szerinte, ha az aerob kapacitás nő, az ember közérzete is javul. Ma már tudományosan bizonyított, hogy úgy is lehet a rendszeres fizikai aktivitással javítani a közérzetet, hogy az aerob kapacitás nem emelkedik. Másrészt azt is hangsúlyozni kell, hogy a rendszeres futás kétélű fegyver, ami azt jelenti, hogy a rendszeres futással kapcsolatban – a pszichoaktív szerekhez hasonlóan – is kialakulhat függőség (ezt running addiction néven tárgyalja a szakirodalom).

Urbán Beatrice