Oktatói tevékenység

 • bevezetés a pszichológiába
 • fejlődéslélektan
 • nevelés- és szociálpszichológia
 • sportpszichológia
 • egészségpszichológia
 • pszichés önszabályozás
 • életciklusok (öregedés)

A fenti témakörökben előadásokat tartok, gyakorlatokat vezettem a Magyar Testnevelési Egyetem (magyar és angol nyelvű) nappali tanári, humánkineziológia és edzői szakokon, továbbá a levelező tagozat kiegészítő testnevelő tanári és egészségtan tanári, valamint a szakedzői szakokon hazai és nemzetközi edzői továbbképzéseken 1987 és 1994 között.

 • Alma-Ata (1973) "Az önszuggesztió és annak hatása az emberi szervezetre” c. monográfia magyar fordítójaként a mű szerzője hívott meg a Kazah Állami Egyetemre, a Pszichés önszabályozás c. konferenciára
 • Leningrád (1974) Speciális nevelőotthoni szociális rehabilitáció magatartászavarban szenvedő serdülőknél Leningrád V. M. Bekhterev Psycho-Neurological Research Institute
 • Róma (1975) Autogén tréning által előidézett különböző éberségi szinteken előforduló Petit Mal epilepsziás klinikai tünetek és EEG jelek összehasonlító vizsgálata c. előadás alapján választottak az ICAT (International Committee for the Coordination of Clinical Application and Teaching of Autogenic Therapy) Montreal, Kanada – tagjává
 • Varsó (1983) A szorongás mérésével kapcsolatos előadásaim a Varsói Állami Egyetem rendezésében tartott ,,International Conference Stress and Anxiety” c. konferencián meghívott előadóként hangzottak el. A Society for Test Anxiety Research (STAR) ezek alapján választott tagjai közé (1984-ben)
 • 1973. Alma-Ata, Kazah Állami Egyetem
 • 1973/74. Leningrád, Kísérleti Orvostudományi Intézet
 • 1976. Leningrád, Kísérleti Orvostudományi Intézet
 • 1979. Leningrád, Kísérleti Orvostudományi Intézet
 • 1980. Leningrád, Kísérleti Orvostudományi Intézet
 • Rákos Etelka (1991)
 • Theodore Mallias, Görögország (1991)
 • Shraga Sade, Izrael (1992)
 • Danny Newman, Izrael (1992)
 • Bejek Gézáné (1993)
 • Vingender István (1993)
 • Cho Hyun-Ik, Koreai Köztársaság (1993)
 • Ron Bolotin, Izrael (1994)
 • Dr. Vingender István (2000)
 • Dr. Lénárt Ágota (2000)
 • Ilana Kliger, Izrael (2001, ELTE BTK)
 • Tóth László (2002)
 • Szalay Piroska (2005)
 • Majoross Kinga (2008)
 • Dr. Boros Szilvia (2010)
 • Dr. Khalid Omer Al-Beedh (Jemen) 1993.: Psychiatric disturbances in the Yemeni children of Aden City (6-15 years).

A Magyar Testnevelési Egyetem (jelenleg a Semmelweis Egyetem) TF intézményi Doktori Iskola Sporttudományi program Társadalomtudományi alprogramjában témavezetőként dolgozom.

Ph.D. hallgatók:

 • >Abonyi Barbara
 • >Bollók Sándor
 • Lőkös Dániel
 • Gyömbér Noémi