Kutatási témák, projektek

 • Izomellazító gyakorlatok a testnevelés órán (1969-1970), az óvodában (1989), a testnevelési órán és a napköziben (1990)
 • Az autogén tréning alkalmazása a sportban (1970)
 • Bevezető a sportolók pszichotónusát szabályozó eljárások gyakorlatába edzők és sportorvosok számára. OTSH, (1971)
 • Az autogén tréning alkalmazása Petit Mal epilepszia kezelésében (l975)
 • Az autogén tréning és az agyi bioelektromos aktivitás biofeedback tréningjének együttes alkalmazása neurotikus betegek kezelésében (1980)
 • Pszichovegetatív index kidolgozása a Lüscher-teszt értékelésében (1971)
 • Művészeti kommunikáció hatása a faji előítéletre (1969-1970)
 • Színházi hatáselemzés (1977)
 • Nehezen nevelhető állami gondozott serdülők diagnosztikus és terápiás problémái (1974-1978)
 • Éber állapotban és alvás alatt végzett EEG vizsgálatok. (1973-1978)
 • A STAI magyar nyelvű standardizálása. (1975-1988)
 • A TAI magyar nyelvű standardizálása. (1983-1988)
 • A STAIC magyar nyelvű standardizálása. (1979)
 • A SCAT magyar nyelvű standardizálása. (1979-1989)
 • A CSAI-2 magyar nyelvű standardizálása. (1991-1994)
 • Az AAI magyar nyelvű standardizálása. (1984-1989)
 • A SASC magyar nyelvű standardizálása. (1991)
 • Sportolók szorongásának vizsgálata. (1979-1990)
 • Formula-l versenybírók pszichológiai vizsgálata. (1987-1988)
 • Antiszociális, javítóintézeti fiúk személyiségvizsgálata. (1984-1988)
 • Egyetemi hallgatók tanulmányi eredménye RTT mutatói (1989)
 • Az iskolai teljesítmény, az állóképesség szomatikus pszichés jellemzőkkel való kapcsolata. (1982-1994)
 • A futással kapcsolatos attitűd vizsgálata. (1982-1987)
 • Az énkép és az iskolai teljesítmény/futásteljesítmény összefüggésének vizsgálata. (1988-1994)
 • Élsportolók pszichológiai felkészítésének etikai problémái. (1987-1990)
 • A Béres Csepp Plusz pszichológiai hatásáról. (l990-l991)
 • A szorongás, depresszió, és neurózis szűrés szerepe az arterioszklerózis korai diagnózisában. (1992-1995)
 • Komplex cerebrovasculáris szűrőrendszer. (1992-1995)
 • A KTD-11F EEG-feedback csatornájának kifejlesztése. (1974-1976)
 • A szorongás transzkulturális vizsgálata (1993-1998)
 • Drogmegelőzés az iskolában. (1992-1998)
 • Vak sportolók szorongásának vizsgálata (1999)
 • Általános iskolások szorongásának vizsgálata (2000)
 • Drogmegelőzés az iskolában témakörben extenzív felméréseket végzünk, az akkreditált tanártovábbképzés, illetve az egészségtan szak hallgatóinak közreműködésével.
 • Szituációs Szorongás Kérdőív Vakok számára (Madridi Állami Egyetem Pszichológiai Tanszékével közösen) az eredeti spanyol kérdőív magyar adaptációján dolgozunk az ELTE Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Kar Pszichológia Intézetének munkatársaival közösen.
 • Élsportoló női tornászok szorongásának, verseny-teljesítményének összefüggéseit és egyéni versenyfelkészítésének módszertani problémáit Dr. Bejek Klára egyetemi docens (Torna Tanszék) és Dr. Farmosi István tudományos munkatárs (Egészségtudományi Tanszék) társszerzőkkel kutatjuk.
 • A Cerebrovasculáris szűrő rendszer (Cerberus®) élsportolói populáció szűrésére való alkalmazását és sportlövészetben a Noptel lézeres lövészeti szimulációs rendszerrel együtt történő felhasználásának lehetőségeit Dr. Bodó Mihály (USA), Dr. Juhani Heinula (Noptel Oy, Finnország) és Dr. Lénárt Ágota egyetemi docens (Semmelweis Egyetem) közreműködésével készítjük elő.
 • 10-14 éves korú iskolások körében a STAIC-H szerint mért szorongás mértékének változását az 1979-es magyar standardhoz viszonyítva több ezres budapesti mintán, valamint 320 gödi általános iskolás felmérésével elemezzük Knut A. Hagtvet (Norvégia) és Fehérné Mérey Ildikó társszerzőkkel.
 • 10-14 éves korú iskolások körében a testi énkép, a szorongás, a motoros teljesítmény és az iskolai teljesítmény, valamint az antropometriai mutatók egymással való kapcsolatát dr. Tóth László egyetemi docens társszerzővel közösen vizsgáljuk.
 • A Csengersima ’92 címmel folyó longitudinális egészséglélektani vizsgálat eredményeinek feldolgozása folyamatban van. A további vizsgálatok, felvilágosító-egészségnevelő programok tervezése befejeződött, pályázatok elnyerésével lesz lehetőségünk azok megvalósítására.